FORMÅL

FORMÅL


Formålet med ophold på Fabianhus for §107 og §108


§107:

Formålet med et ophold på Fabianhus er at beboeren opnår øget selvstændighed, integritet samt handlekompetence til at håndtere sin tilværelse med mindre indgribende indsats.


§108:

Formålet med et ophold på Fabianhus er sammen med beboeren at skabe et værdigt og stabilt hverdagsliv med livskvalitet samt at forebygge genindlæggelser.


VOKSENSTØTTE I GRIBSKOV KOMMUNE HAR FØLGENDE KERNEOPGAVE:

 

"Vi forpligter os til i fællesskab at udforske og bringe borgernes ressourcer i spil." 


 


https://www.was.digst.dk/fabianhus-dk