ORGANISATION


ORGANISATION


Fabianhus er en kommunal takstfinansieret døgninstitution under Gribskov kommune og er organisatorisk placeret i Voksenstøtte under Center for Social og Sundhed.


Fabianhus er et socialpsykiatrisk botilbud efter Lov om Social Service § 107 og § 108. Fabianhus tilbyder således både midlertidige (§ 107) og længerevarende ophold (§ 108) til borgere med sindslidelse.


Målgruppen er voksne mellem 18 og 60 år med alvorlige og langvarige psykiske lidelser, såsom personlighedsforstyrrelse, skizofreni, angst og depression, nogle har et misbrug af alkohol        og/eller hash.


https://www.was.digst.dk/fabianhus-dk