FAGLIG TILGANG


DEN PÆDAGOGISKE OG SUNDHEDSFAGLIGE TILGANG


Den pædagogiske og sundhedsfaglige tilgang til opgaverne tager udgangspunkt i beboerens mulighed for at komme sig (recovery). Dette perspektiv bygger på en viden om, at en sindslidelse ikke altid er en kronisk lidelse, men at man kan komme sig helt eller delvist. Det væsentlige er, at beboeren medvirker og tager ansvar for forandringen, fordi det giver mening for den enkelte.

Det vil sige, at indsatsen både er rettet mod at støtte det enkelte menneske og mod at skabe de nødvendige rammer for deltagelse, hvilket blandt mange andre ting er, at inddrage beboeren i ansvaret for de daglige gøremål, der understøtter den enkeltes mulighed for at komme sig.

Alle beboere på Fabianhus har en kontaktperson, som sammen med beboeren laver en handleplan for opholdet.

I dag tilbydes beboerne:

  • Støtte til selvstændiggørelse ved at deltage i og træne daglige gøremål som indkøb, madlavning, vask og personlig pleje
  • Udvikling af sociale kompetencer i kraft af beboermøder, fælles aktiviteter og tilbud om aktiviteter i nærmiljøet
  • Støtte til at beboerne får indsigt i eget liv, ved at tilbyde kontakt og derved skabe tryghed hos den enkelte.
  • Træning af selv- og medbestemmelse via inddragelse af beboerne i ansættelsesudvalg og i det hele taget have medindflydelse på den daglige drift på Fabianhus.Dette giver en mulighed for at kunne skabe rum for at kunne drøfte de overordnede udfordringer i livet, som den enkelte kæmper med, og sammen med personalet opstille mål for den konkrete indsats. Det kan f.eks være hjælp til at håndtere økonomi, til at blive motiveret for at søge misbrugsbehandling for alle former for misbrug, til at etablere kontakt til familien etc.https://www.was.digst.dk/fabianhus-dk