RUSMIDDELPOLITIK

RUSMIDDELPOLITIK


Målgruppe for politikken:


Alle beboere på Fabianhus samt gæster i huset.


Holdninger og værdier til rusmidler:


Fabianhus skal være ramme om et positivt socialt fællesskab hvor medbestemmelse og medansvar skaber grobund for tolerance, selvstændighed og engagement. 

Udgangspunktet for rusmiddelpolitikken er, at den enkelte har et fornuftigt forhold til rusmidler. Ikke desto mindre er det vigtigt at have fokus på brug af rusmidler, da et overforbrug og/eller misbrug kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og for det sociale fællesskab på Fabianhus. Desuden er et problematisk brug af rusmidler svært foreneligt med både pædagogisk - og medicinsk behandling for psykiatrisk lidelse.


Formål med politikken:


Klare rammer for brug af rusmidler skaber tryghed og klarhed for både medarbejdere og beboere.


Definition af rusmidler:


Rusmidler forstås primært som alkohol, medicin, opløsningsmidler og illegale rusmidler som hash, amfetamin, ecstasy, kokain, heroin og anabolske steoider.


Retningslinier for brug af rusmidler:


Illegale rusmidler må ikke indtages, sælges eller forefindes på Fabianhus.

Der serveres ikke alkohol til fælles arrangementer.

Alkohol må kun indtages i egen lejlighed. Dette gælder også ved runde fødselsdage og højtider.

Hvis man opleves påvirket i en grad som er til gene i fællesskabet, vil man blive bedt om at opholde i egen lejlighed.

Medarbejderne skal ikke medvirke til brug af rusmidler, og derfor kan man ikke handle alkohol på fælles indkøbsture med Fabianhus bus. Der skal heller ikke nydes alkohol på fælles ture.

Medarbejderne skal ikke medvirke til, at indgå aftale med detailhandlende om udbringning af alkohol.

Ledelsen kan til enhver tid orientere detailhandlende om, at der ikke ønskes levering af alkohol på matriklen.

Det er medarbejdernes ansvar at italesætte ovenstående retningslinier.


Støtte muligheder ved problematisk brug af rusmidler:


Tilgangen til beboere med problematisk brug af rusmidler er den motiverende tilgang.

Der henvises til Gribskov kommunes misbrugsbehandling efter behov.

Stedets psykiater kan være behjælpelig med medicinsk behandling i forbindelse med ophør af hashrygning samt i forbindelse med afrusning.


Handleplan:


Alle beboere med et problematisk rusmiddelforbrug skal have en handleplan hvoraf det fremgår hvilke aftaler der foreligger.


Konsekvenser:


Konsekvenser ved fortsat brug af illegale rusmidler trods flere henstillinger, kan være at indlede samarbejde med politiet.

Konsekvenser ved svær problematisk adfærd i fællesskabet som skyldes brug af rusmidler, kan være indkaldelse af kommunal sagsbehandler m.h.p. at finde et mere egnet botilbud. Salg af euforiserende stoffer og receptpligtig medicin medfører bortvisning. 

 


https://www.was.digst.dk/fabianhus-dk