FORMÅL

Fabianhus. Tingbakken 4, Esrum, 3230 Græsted. Tlf: 72499080 Email: fabianhus@gribskov.dk

FORMÅL

 

Formålet med et ophold på Fabianhus er, at træne borgeren til udflytning til mindre indgribende boformer, typisk bofællesskab eller egen bolig med tilknyttet støtte-kontaktperson samt at støtte borgeren i at opnå så stor grad af selv- og medbestemmelse som muligt i alle livets faser.

 

VOKSENSTØTTEN I GRIBSKOV KOMMUNE HAR FØLGENDE KERNEOPGAVE:

"Vi forpligter os til i fællesskab at udforske og bringe borgernes ressourcer i spil."