FORMÅL

Fabianhus. Tingbakken 4, Esrum, 3230 Græsted. Tlf: 72499080 Email: fabianhus@gribskov.dk

FORMÅL

 

Formålet med ophold på Fabianhus for §107 og §108

 

§107:

Formålet med et ophold på Fabianhus er at beboeren opnår øget selvstændighed, integritet samt handlekompetence til at håndtere sin tilværelse med mindre indgribende indsats.

 

§108:

Formålet med et ophold på Fabianhus er sammen med beboeren at skabe et værdigt og stabilt hverdagsliv med livskvalitet samt at forebygge genindlæggelser.

 

VOKSENSTØTTEN I GRIBSKOV KOMMUNE HAR FØLGENDE KERNEOPGAVE:

"Vi forpligter os til i fællesskab at udforske og bringe borgernes ressourcer i spil."