ORGANISATION

 

ORGANISATION

 

Fabianhus er en kommunal takstfinansieret døgninstitution under Gribskov kommune og er organisatorisk placeret i Voksenstøtte under Center for Social indsats og pleje.

 

Fabianhus er et socialpsykiatrisk botilbud efter Lov om Social Service § 107 og § 108. Fabianhus tilbyder således både midlertidige (§ 107) og længerevarende ophold (§ 108) til borgere med sindslidelse.

 

Målgruppen er voksne mellem 18 og 60 år med alvorlige og langvarige psykiske lidelser, såsom personlighedsforstyrrelse, skizofreni, angst og depression, nogle har et misbrug af alkohol og/eller hash.

Fabianhus. Tingbakken 4, Esrum, 3230 Græsted. Tlf: 72499080 Email: fabianhus@gribskov.dk